Działalność Komendanta Powiatowego Policji podlega nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach znajdują się w rocznych sprawozdaniach z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE znajdą Pąństwo na stronie KWP w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 21.06.2012
Data modyfikacji 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Tobiasz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Tobiasz Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Polciji w Ropczycach
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry