Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

                                                           Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

                                                                           ul. Piłsudskiego 22
                                                                           39-100  Ropczyce
 
                                                                                                     tel.  17-22 10 310
                                                                                                     fax 17-22 10 310
 
                                                                           e-mail: ropczyce@rz.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 09.01.2012
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Tobiasz
Osoba udostępniająca informację:
w Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Polciji w Ropczycach
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry