Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawy prawne działania Komendy Powaitowej Policji w Ropczycach

 
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2067 z późn. zm.), komendant powiatowy Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej Policji.
 
Komendy Powiatowe Policji funkcjonują w miastach na prawach powiatu.
 
Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach jest zatem organem właściwym sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Ropczyce i powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Ropczycachu określają:

 

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r, o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  3. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach   

 

  1. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach z dnia 30 sierpnia 2012 r.
  2. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Ropczycahc z dnia 07 listopada 2013 r.
  3. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach z dnia 19 czerwca 2015 r.
  4. Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Ropczycahc z dnia 22 listopada 2016 r.
  5. Regulamin Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim z dnia 6 grudnia 2016 r.

 


 

 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2009
Data modyfikacji 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Tobiasz KPP Ropczyce
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry