Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach

W skład Komendy wchodzą:

1)    kierownictwo:

 • Komendant Powiatowy Policji,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;


2)    komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

 • Wydział Kryminalny;


3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

 • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
 • Jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo - informacyjnych
 • Rewir Dzielnicowych4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 • Zespół Kadr i Szkolenia,
 • Zespół do spraw Prezydialnych,
 • Zespół Administracyjno – Gospodarczy,
 • Zespół Łączności i Informatyki,
 • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna;


5)  jednostka organizacyjna podległa Komendzie:

 •      Komisariat Policji w Sędziszowie Małopolskim.

Metryczka

Data publikacji 10.10.2012
Data modyfikacji 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Tobiasz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Tobiasz Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Polciji w Ropczycach
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry