Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym; Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do KPP w Ropczycach:

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

ul. Piłsudskiego 22
39 - 100 Ropczyce
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dokumenty podpisane cyfrowo można doręczyć przy użyciu nośników umożliwiających zapis elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (pendrive, CD-RW, dyskietka magnetyczna 3,5).

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.01.2015
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry